Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Norra Ringvägen, verksamhetsområde och Vena bostadsområde etapp 1

Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen. Vid väg 120, väster om Norregårds kyrkogård och söder om Vena mosse, planeras även för ett område med handel, verksamheter och bostäder.

Grusväg som byggs.
Vy över hus, grusade ytor och bygget av Paradisskolan och Norra Ringvägen.

Just nu byggs Norra Ringvägen ut. Här syns vägen vid rondellen utanför Paradisskolan.

Norra Ringväg och Vena handel- och verksamhetsområde

Vad?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation, drivmedelförsäljning, besöksanläggningar (typ av samlingslokaler), lokaler för affärer, service.

Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen som är en viktig del när Älmhult växer.

Varför?

Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya stadsdelen ska vara välfungerande samtidigt som det redan idag finns behov av liknande funktioner i den västra delen av Älmhult.

Norra Ringvägen ska avlasta trafik genom Älmhults centrum men också skapa förbindelserna från Paradiset, Västra Bökhult samt den nya skola och förskola som kommer att byggas i den västra delen av Älmhult.

När?

Utbyggnaden av Norra Ringvägen är i full gång och beräknas vara klar december 2021.
Utbyggnaden av Venas verksamhetsområde del 1 planeras att påbörjas årsskiftet 2022/2023
Utbyggnaden av Venas verksamhetsområde del 2 planeras att påbörjas under 2025.

Detaljplanen är antagen. För mer information se detaljplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planillustration Norra Ringvägen och Vena

Översiktsbild av planområdet markerat med en röd linje.

Illustration över hur området kan se ut.

Illustrationen visar Vena handel- och verksamhetsområde. Områden med röda kryss visar Vena bostadsområde, etapp 1, där detaljplanen är pågående.

Vena bostadsområde etapp 1

Vad?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder, centrum, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler.

Varför?

Vi har en stor efterfrågan på bostäder som radhus, parhus och flerbostadshus. Vena bostadsområde etapp 1 är det första utbyggnadsområdet med bostadsbebyggelse inom stadsdelen Vena. Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. 

När?

Detaljplanarbetet pågår och beräknas vara klart 2022.

För mer information se detaljplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orienteringskarta

Översiktsbild av planområdet. Den röda linjen visar planområdets ungefärliga avgränsning, den blåa linjer visar planområdets gräns för detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (N.R. förlängning) P2020/6

Till toppen