Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Östra Esplanaden

Östra Esplanaden är viktig för att koppla ihop centrala Älmhult med östra Älmhult, som nu utvecklas i ett rasande tempo.

Östra delen av Älmhult – med nya stadsdelar som Furulund & Hagabo, med en ny skola / förskola och dessutom omvandlingen av ”Älmhults handelsplats” från ren handel till aktivitets- och innovationscenter – påverkar stadskaraktären, stadsstrukturen och rörelsemönstret. Då behövs det ett sammankopplande attraktivt stråk. Det stråket är Östra Esplanaden.

Illustration skiss över Östra esplanaden Älmhult

Varför?

Vi ändrar karaktären på Östra Esplanaden från enbart gatan till promenad- och upplevelsestråk för att sträckan ska upplevas kortare och trevligare.

Förutom gata för biltrafik behöves det en helhet med en struktur som fungerar i form av grönstruktur, gång- och cykelvägar samt för kollektivtrafik.

Vad?

På sträckan Östra Esplanaden ska belysningen bytas och trädallén ska återplanteras. Eftersom belysningskablarna ligger i marken där träden ska planteras görs jobben samtidigt. Viss ombyggnad för att anpassa gatan till dagens förutsättningar görs också.

På sikt kommer Östra Esplanaden ändra karaktären från enbart gata till ett stråk som kan hantera både trafik och samtidigt ge en härliga känsla för dem som cyklar eller promenera. Det planeras för upplevelser och aktiviteter längs med vägen, lek och rörelse, platsbildningar i form av mötesplatser och konst. Det behövs också trygga kopplingar till områdena. Vi tänker då på bostadskvarteren, Haganäsparken med flera på båda sidor av Östra Esplanaden.

När?

Förstudier: 2020
Strategi
Strukturanalys
Strukturplan

Planering :

Just nu pågår arbetet med att ta fram idéer och utformning av hela Östra Esplanadens upplevelsestråk.

Till toppen