Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vena ny stadsdel

Vena ligger i tätortens västra kant. Området är kuperat och när det byggs på höjden ger en fin utsikt över Möckeln. Tanken med området är att skapa ett blandat bostadsbestånd med närhet till service, handel, skola och rekreation. Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar kommer att vara en viktig del av att ta sig till och inom området. 

Illustration över Vena

Illustration över Vena

Vad?

Området är idag orörd, kuperad skogsmark, som kommer att omvandlas till en varierad stadsdel. Här planeras för bostäder, handel, skolor, förskolor och Älmhults nya idrottsplats.

För att skapa prisvärda bostäder planeras en tät bebyggelse med flerbostadshus, radhus och villor. För att balansera denna täta bebyggelse kommer en hel del grönyta mellan kullarna att behållas. Vena mosse kommer att utvecklas för rekreation.

Varför?

Älmhult växer och vi behöver fler attraktiva bostäder.

När?

Norra Ringvägen byggs samtidigt ut till riksväg 120 när vi bygger etapp två i Västra Bökhult. Anslutningen beräknas vara färdig december 2021.

Utbyggnaden av Vena etapp 1 planeras att pågå 2021–2023

Utbyggnaden av Vena etapp 2 planeras att pågå 2025–2026

Utbyggnaden av Vena etapp 3 planeras att pågå 2027–2028

Utbyggnaden av Vena etapp 4 planeras att pågå 2030–2035

Utbyggnaden av Vena etapp 5 planeras att pågå 2036–2040

Flera detaljplaner kommer att tas fram inom den nya stadsdelen.

Pågående detaljplan Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagen Detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (Norra ringvägens förlängning) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen