Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vita korset

Bild förslag på Vita Korset 7 m fl

För att kunna använda området Vita korset till mer än bara industri har en ny detaljplan tagits fram. Detaljplanen möjliggör att området kan bebyggas med i första hand bostäder, men även centrumverksamheter och vård.

Vad?

Området har planerats med hänsyn till den befintliga Hvita Korset-byggnaden där ett torg och en park blir en allmän yta i området. Syftet med platsen är att bevara parkmiljö och befintlig terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, med skyddsbestämmelse.

Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en.

Varför?

Befolkningen i Älmhult ökar och behovet av fler bostäder är stort. En förutsättning för att Älmhult ska kunna växa är att förtätning sker där befintlig infrastruktur (gata, vatten, avlopp etc) och redan nedlagda investeringar kan nyttjas.

När?

Detaljplan har vunnit laga kraft.

Läs mer om detaljplanen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen