En klar linje

Tittar man på näringslivet i Älmhultstrakten så finns en klar linje genom 500 år. Försörjningen kan inte klaras i jordbruket. Människor tvingas till extrasysselsättning med järn och trä. För att få in pengar på detta måste man bedriva handel. Tjära, pottaska, salpeter, järn- och träprodukter säljs utanför området. Det blir ett kunnande och en tradition som skapar Sveriges aktivaste handelskommun. Denna lever upp även i IT-åldern med en mängd företag som sysslar med konstruktion/formgivning och handel.

Framgångarna är ingen slump. Det är flerhundraåriga kunskaper och kontakter parat med småländskt entreprenörsskap som inte bryr sig om var gränsen går. Det är Älmhults själ.

© Bo Bergsjö