Speglar gårdens rikedom

Murarna ser olika ut beroende på gården. Vid Runnarsköp en mil norr om Älmhult finns "Smålands breaste stenmur". Den är cirka 8 meter bred, en dryg meter hög och cirka 100 meter lång. Tala om stenrik.

Murarnas väggar kan vara mer eller mindre bearbetade. Större gårdar med mycket arbetskraft kan ha mycket välbyggda murar. Stenens yttersida kan vara bearbetad med redskap till en perfekt slät yttervägg. De större stenarna kan ha kilats med mindre. I Småland får aldrig arbetskraften gå overksam och om årstiden inte hade något speciellt arbete var det stenmurarna som fick bli utfyllnadsarbete. Ju mer arbetskraft det fanns på gården, desto gedignare blev murarna.

Ibland kan man se stora stenar lagda ovanpå stenmurarna och det riktigt värker i det stilbevarande stenmurshjärtat. Inte är det vackert, men det speglar tiden. I början av 1900-talet kom trebeningen och stenbrytarvagnen. Det var en teknisk utveckling som gjorde att bonden klarade av att ta upp de bamsingar som tidigare handkraft inte klarat. Ofta lades dessa stenar på odlingsrösen eller i skogskanten, men några valde att lägga dem på stenmuren. Inte vackert, men en spegling av den tekniska utvecklingen.

Idag byggs inte många nya stenmurar, Många förstördes när bilen bredde ut sig på landsbygden. De breda vägarna klarade inte sina mått mellan dubbla stenmurar. De offrades som vägfyllnad. Idag är de mest bara dekoration och läggs som prydnader direkt på markens yta. Ofta med fel teknik och fel sten. En tröst är att stenmurarna idag är skyddade från förstörelse. De har blivit monument över den småländske entreprenörens själ. Bilden av IKEA-själen är sannare än de flesta begriper.

© Bo Bergsjö