Vår Herre och Småland

Familjebild på landet

Det finns en folkhistoria om hur Småland skapades. Naturligtvis är den inte sann, men som alla folkliga historier så finns där generationers klokskap inarbetat i "skrönan".

Gud arbetade med att skapa Sverige. Det blev ett variationsrikt land med allt från de kala fjällen till Skånes feta jordar. När det var dags för Småland fanns ett problem. Den goda skördebringande jorden - matjorden - var slut. Gud betraktade det böljande landskapet som präglades av sin stora mängd sten. Det fanns ju ingen jord att lägga ovanför det som bara skulle vara markens grund. Överallt stack stenen fram och vår Herre fick dåligt samvete för de stackars människor som skulle leva här. Han förstod att det måste bli mycket fattigt och kärvt att överleva på vad marken skulle kunna ge sin brukare.
 
Om nu denna natur skulle kunna försörja familjer vad skulle det då vara för människor? Gud bestämde sig för att ge smålänningarna särskilda egenskaper så att de skulle kunna överleva. I stället för jord skulle de få en särskild mentalitet. Smålänningen skulle vara mycket arbetsam och flitig. Utan hårt arbete gick det inte att bruka de steniga markerna. Sparsamhet blev också en överlevnadsfråga. Att spara skörd över vintern för överlevnad, men också att spara sig själv så att kraftsamlingen sker på rätt saker och med bästa effekt på den insats man gör. En gammal småländsk bonde kan mer om naturlagarna i dagligt arbete än studenten lär sig i fysikboken. Att vara sparsam är positivt och inte det samma som att vara snål. Den sparsamme är givmild och klokt generös med det lilla han har, den snåle är egoistiskt självfixerad till sina egna bekymmer och ägodelar. Slutligen fick smålänningen egenskapen att vara klurig. Det är ett ord som täcker finurlighet, uppfinningsrikedom och en nästan övernaturlig intelligens att lösa näst intill olösliga problem.

Med dessa egenskaper hos människorna lämnade Gud sin skapelse i Småland.

© Bo Bergsjö