Feriearbete

Som feriearbetare får du möjlighet att gå bredvid och pröva ett yrke under en begränsad tid. Det är ett sätt att få en inblick i hur det är att arbeta inom olika verksamhetsområden. Du ersätter inte ordinarie personal och det krävs inte att du själv ska klara av arbetsuppgifterna, utan du får handledning till de uppgifter du ska utföra.

Text

Feriearbetare

Information om feriejobb 2020

Med anledning av coronapandemin och Arbetsmiljöverkets föreskrifter kommer det i år inte att finnas feriejobb inom äldreomsorg och förskola. Som det ser ut just nu kommer platserna på fritids, lokalvård, kostverksamhet, park- och fastighetsskötsel att finnas kvar.

Allt du behöver veta för att feriearbeta i Älmhults kommun

Som feriearbetare får du en introduktion i arbetslivet och inblick i vad det kan innebära att arbeta inom någon av våra kommunala verksamheter. Vi ger dig möjlighet att arbeta inom barn- och fritidsverksamhet, vård- och omsorg, kost/kök, lokalvård och fastighetsskötsel. Feriearbetet är indelat i tre olika perioder under sommarlovet med start veckan efter skolavslutningen.

En feriearbetare får arbeta som mest fem timmar om dagen och i de allra flesta fall under en sammanhängande period av tre veckor. En feriearbetare ska ha minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än fyra och en halv timme.

Vem kan söka feriearbete?

För att du ska kunna söka feriearbete måste du vara folkbokförd i Älmhults kommun. Du ska vara född år 2005, 2004, 2003 eller efter den 1 juni 2002 och ha ett fullständigt personnummer. Gymnasiesärskolans elever får söka så länge de går kvar på gymnasiet.

För att vi ska kunna hitta en plats åt dig så behöver du också kunna göra dig förstådd på svenska samt kunna läsa och skriva utifrån vad arbetet kräver.

De ungdomar som inte tidigare haft feriearbete i kommunen prioriteras före andra sökande. De som läser på vård- och omsorgsprogrammet eller på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet har förtur inom det yrkesområdet.

Ansökningstiden för 2020 är mellan 19 februari – 15 mars.

Så här ansöker du om feriearbete

Du gör din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Visma Recruit Sök feriearbete här!länk till annan webbplats

Du kan inte skicka ansökan via post eller e-post
Uppstår det några tekniska problem kan du kontakta Visma Recruit på 0771-693693.

Om du har andra frågor om feriearbete kontakta kommunens HR-avdelning, feriearbete@almhult.se.

Måste jag ha tidigare arbetslivserfarenheter?

Nej, inga tidigare arbetslivserfarenheter krävs.

Kan jag själv önska var jag vill arbeta?

När du gör din ansökan uppger du vilket eller vilka arbetsområden du önskar ferieplats inom och vilka orter du kan arbeta på. Kan du arbeta utanför centrala Älmhult ökar det dina chanser att få feriearbete. (Tänk på att du måste kunna ta dig till din arbetsplats på egen hand, ha föräldrar som kan skjutsa dig eller utnyttja lokaltrafik)

2020 har vi i nuläget feriearbetsplatser inom:

 • Äldreomsorg – särskilda boenden och hemtjänst
 • Barnomsorg – förskola och fritids
 • Fastighetsskötsel
 • Lokalvård
 • Kost – kök och matsalar på äldreboenden, skolor och förskolor
 • Sommarsimskola

Kan jag få önska vilken period jag ska arbeta?

Du kan få som mest tre veckors feriearbete, vissa arbetsplatser erbjuder två veckor.

När du ansöker uppger du vilken eller vilka perioder du är intresserad av. Om du har möjlighet att arbeta flera olika perioder ökar det dina chanser att få en plats.

Det finns tre perioder att välja på:

 • Period 1 v.25-27
 • Period 2 v.28-30
 • Period 3 v.31-33

Fördelningen av feriearbetsplatser sker genom lottning. Vi har ett begränsat antal platser att erbjuda och det finns ingen garanti för att få en plats men vi försöker tillgodose allas önskemål.

Jag har haft feriearbete tidigare i kommunen, kan jag söka igen?
Ja, det går bra om du har rätt ålder.

När behöver ni ett utdrag från belastningsregistret?
För att få arbeta med eller i anslutning till verksamhet med barn och ungdomar krävs att du som har fyllt 15 år ska uppvisa giltigt utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera om du är lämplig att arbeta med barn och ungdomar innan vi får anställa dig.

De feriearbetsplatser som berörs är förskolor, fritidsverksamhet, kost/matsal, lokalvård och vård- och omsorgsboendet Ekebo eftersom de delar matsal med förskolan.

Hur gör jag för att beställa ett sådan utdrag?
Du beställer själv ett registerutdrag på polismyndighetens hemsida. Se länk till höger här på sidan.

Var ute i god tid eftersom det tar minst två veckor att få registerutdraget hemskickat.

Sekretesshandling
Merparten av våra feriearbetsplatser finns inom vård- och omsorg och inom förskola. För dessa arbeten krävs att du skriver på en så kallad sekretesshandling. Sekretess innebär du inte får berätta för någon utanför arbetet om saker du ser och hör, som berör enskilda personer som du möter i arbetet.

Erbjudande om feriearbete

Hur får jag veta om jag fått arbete?
Bekräftelse på att du har fått feriearbete sker via mail. Vi kontaktar dig på den mailadress som du använde när du skickade in din ansökan. Du måste tacka ja till platsen före det datum som anges i meddelandet du får. Om du inte svarar i tid förlorar du din plats. Därför är det viktigt att du håller koll på din mail!

Om jag inte kan ta den erbjudna platsen
Om du av någon anledning inte kan ta det feriearbete du erbjudits, ska du meddela det så snart som möjligt till HR-avdelningen på feriearbete@almhult.se

Kan jag byta den perioden jag blivit erbjuden?
Du kan tyvärr inte byta arbetsveckor, bara tacka nej om du inte kan arbeta den perioden du har erbjudits feriearbete.

Lön

Du får timlön
Lönen är baserad på vilket år du är född.

 • 2002 (17-18 år) 85kr/h
 • 2003 (16-17år) 78 kr/h
 • 2004 (15-16år) 71kr/h
 • 2005 (14-15 år) 64 kr/h

Semesterersättning är inräknad i timlönen.

Utbetalning av lön
Lönen betalas ut den 27:e månaden efter att du har arbetat. Exempel: Arbetad tid som rapporteras in i juni betalas ut 27:e juli, arbetad tid i juli betalas ut 27:e augusti och så vidare.

Har du redan ett konto i Swedbank, som är vår utbetalande bank, får du lönen insatt direkt på ditt konto. Om du inte har Swedbank får du en värdeavi från dem som du får gå med till den bank där du har konto för att få pengarna insatta där.

Behöver jag betala skatt?
Om du kommer att tjäna mindre än 19 670 kronor under 2019 behöver du inte betala någon skatt.

För att vi inte ska dra någon skatt på din lön måste du fylla i Skatteverkets blankett (SKV 434), Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag, och lämna in den till HR-avdelningen tillsammans med ditt anställningsavtal. Se länk till höger här på sidan.

Vem kontaktar jag om jag får fel lön?
Kontakta loneservice@almhult.se

När feriearbetet har börjat

Vilka arbetsuppgifter har jag?
Alla praktiska frågor kring arbetsuppgifter, arbetstider, eventuella arbetskläder och så vidare får du svar på av din handledare på arbetsplatsen.

Har jag någon lunch?
På de flesta feriearbetsplatserna är arbetstiden 5 timmar. Någon gång under den tiden ska du ha minst 30 minuters lunch. Om arbetstiden är 4,5 timme eller kortare ingår det inte någon lunch. Arbetsplatsen bjuder inte på någon mat.

Hur rapporterar jag in min arbetade tid?
Tiden du arbetar registrerar du i vårt lönesystem, handledaren på arbetsplatsen visar hur man gör.

Hur gör jag om jag blir sjuk?
Om du blir sjuk meddelar du det till din arbetsplats så snart som möjligt.

Vad händer om jag missköter mitt arbete?
Ett feriearbete är en riktig anställning. Det förväntas att du ska sköta dina arbetstider och uppgifter på samma villkor som andra medarbetare. Om du missköter dig kommer vi att kontakta dig för att få mer information om vad det beror på. Om det inte sker någon förändring efter det avslutas din anställning och du får endast lön för de dagar du varit på arbetet.

Introduktionstillfälle

För de ungdomar som får feriearbete finns det möjlighet att gå på introduktionstillfällen i Haganässkolans aula. Då går vi igenom vad det innebär att feriearbeta, vad ungdomar får arbeta med, vilka arbetstider som gäller, vilken lön man får, vad sekretess innebär och mycket annat. Vi visar också hur man rapporterar sin arbetstid i vårt system.

På introduktionstillfället går det också bra att ställa frågor och lämna in sitt anställningsavtal, utdrag ur belastningsregistret och blankett för skatteavdrag.

Föräldrar eller andra anhöriga är också välkomna.

2020 är tillfällena:

 • 27 maj klockan 16.30-17.30
 • 2 juni klockan 16.30-17.30

Välkommen med din ansökan!