Det svenska valsystemet

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt. Valen ska vara fria, hemliga och direkta.

I Sverige hålls val alltid på söndagar. Du som inte har möjlighet att rösta i din vallokal på valdagen kan förtidsrösta i olika röstningslokaler runt om i landet upp till 18 dagar före valdagen.

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år, senast 26 maj 2019. Nästa val till Europaparlamentet kommer att hållas 2024.  

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde år. 2018 inföll valdagen den 9 september. Nästa ordinarie val är den 11 september 2022.

I varje kommun ska finnas en valnämnd. Nämnden har det lokala ansvaret för genomförandet av alla folkomröstningar och allmänna val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige samt Europaparlamentet. Förutom valnämnden har Länsstyrelsen och den statliga Valmyndigheten viktiga uppgifter vid genomförande av val.