Kopior och beställningar

Vi gör nya utskrifter av borttappade skolbetyg och tillhandahåller äldre bygglovsritningar och bygglovshandlingar ur arkivet om dessa finns bevarade.

Tänk på att beställa ritningar i god tid, då vi inte alltid har möjlighet att ta fram en ritning med kort varsel. Vi skickar kopia till er inom 5 arbetsdagar.

Beakta att vi kan komma att ta ut en avgift enligt kommunens arkivtaxa ifall ni önskar papperskopior eller digital fil via CD.