Beställ betygskopia

Vi gör nya utskrifter av borttappade skolbetyg.

Tänk på att beställa betygskopior i god tid, då vi inte alltid har möjlighet att ta fram en kopia med kort varsel. Vi skickar betygskopia till er inom 5 arbetsdagar.

Beakta att vi kan komma att ta ut en avgift enligt kommunens arkivtaxa ifall ni önskar papperskopior eller digital fil via CD.