Nya sammanslagningar

Dagens landsting omfattar Kronobergs län. Redan nu finns omfattande samverkan med specialiteter och regionsjukhus.
Utvecklingen går tydligt mot en ny organisation. Alternativet till större regioner är att verksamheten drivs av staten, något som sker i Norge och diskuteras i Danmark.

© Bo Bergsjö