Större och effektivare kommuner

Kommunkarta 1971

Den kraftiga utvecklingen av Sveriges samhälle under efterkrigstiden ställde de små kommunerna inför stora problem. Den traditionella hemmafrun behövdes på arbetsmarknaden - kravet på barnomsorg växte snabbt. Omflyttningen av befolkningen gjorde att barn inte längre kunde ge de äldre samma stöd - äldreomsorgen måste utvecklas. Näringslivet ställde allt högre krav på utbildning - skolan måste utvecklas. De små kommunerna med frivilligt arbetande förtroendemän och få anställda klarade inte den enorma kommunala explosion som 70- talet innebar.

Staten insåg att kommunerna måste slås samman. Under en tid blev detta frivilligt, fram till 1974, därefter blev det tvångssammanslagning. Älmhults kommun bildades 1971. Då slogs Stenbrohult, Virestad och Göteryds kommun tillsammans med återförda Härlunda och Älmhults köping till den nya Älmhults kommun. En fördel för den nya kommunen var att det bara fanns en dominerande tätort som blev centralorten Älmhult.
 
Reformen innebar att primärkommunerna minskade i antal till idag 290 stycken.

© Bo Bergsjö