Näringslivets historia

Vad är näringsliv? I korthet kan man säga att det är sättet som människor försörjer sig på. En bosättning kräver någon form av näringsliv, även om det bara gäller att överleva.

 Ett av Smålands äldsta fornfynd kommer från Älmhultstrakten. Det är en pilspets av flinta som hittats i Göterydstrakten. Pilspetsen är av dansk modell och är omkring 12 000 år gammal.

Tiden och platsen stämmer väl överens med yttre faktorer. Vid denna tid höll inlandsisen på att smälta undan. Jägarfolk följde floder upp från Danmark in i södra Sverige. Till att börja med följde jägarna djuren och växterna  - födan. Så småningom uppstod fasta boplatser där människan alltmer utvecklades från jägare till jordbrukare. Dessa platser finns troligen utmed våra större sjöar. Den som letar bör tänka på att de flesta sjöar sänkts sedan dess. Den gamla strandlinjen ligger på en vattennivå mer än en meter högre än idag.

© Bo Bergsjö

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.