Imponerande gravar

Det finns inte så många tydliga minnesmärken kvar efter våra förfäder. Speciellt inte så länge som man flyttade runt i trakten. Det tydligaste vi kan se är deras gravar och odlingsmödor.

Hällkistor är begravningsplatsen människorna använde som levde under den senare stenåldern och bronsåldern 3500-500 före Kristus födelse. Hällkistan har sitt namn av att den är byggd av hällar - stora flata stenar. Efter att golvet lagts restes väggar av hällar och därefter byggdes taket. Runt Römningen finns en mycket stor mängd hällkistor, området anses vara hällkisttätast i hela Sverige. Detta är orsaken till att området klassas som riksintresse för kultur.

Strax väster om Göteryd finns den mest kända hällkistan i området: Juddhultskistan, som är skyltad och lätt att hitta. Genom ett hål kan man krypa in i kistan. Den är ungefär en meter bred och en meter hög och går cirka fem meter in under en liten kulle. Spridda hällkistor finns även i andra delar av Älmhults kommun, vilket vittnar om att det funnits bosättningar på fler platser.

Järnåldern har lämnat en större begravningsplats kvar till våra dagar. Det är kullarna söder om Stenbrohults kyrka som är ett gravfält från 500-1000 efter Kristus, den tid som bland annat vikingarna levde. Gravfältets placering pekar bland annat mot den historiska betydelsen av Stenbrohult.

Givetvis finns det fler spår i naturen av den gamla bondebefolkningen. De är svårare att se för den som inte har arkeologens ögon, bland annat så kallade fornåkrar och odlingsrösen.

©Bo Bergsjö