Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Årsredovisning & delårsrapport

Löpande under året görs ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet. Dessa sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning vid årets slut.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en utvärdering, analys och uppföljning av året som gått. Redovisningen visar verksamhetens utfall i förhållande till budget och andra mål. Den beskriver också hur verksamheten har finansierats och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning 2020 Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)

Delårsrapport

Kommunens delårsrapport omfattar perioden januari-augusti. Rapporten innehåller bland annat kommunens periodresultat och helårsprognos samt uppföljning av resultatmålen.

Delårsrapport 2020 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB)


Till toppen