Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunalskatt

Den viktigaste inkomstkällan för Älmhults kommun är kommunalskatten. Skatten används för att finansiera den kommunala verksamheten, som till exempel skolor, äldreboenden och skötsel av grönytor och parker. Varje kommun bestämmer själv vilken skattesats som kommuninvånarna ska betala.

Kommunfullmäktige beslutar i november varje år vilken kommunalskatten ska vara. För 2021 är skattesatsen 20,96 i Älmhult. Det innebär att för varje 100 kronor i beskattningsbar inkomst betalas 20,96 kronor i skatt till kommunen. Skatt betalas till den kommun där du var folkbokförd 1 november året innan.

Landstingsskatt

Förutom kommunalskatt betalar du som är skatteskyldig även landstingsskatt till Region Kronoberg. Skattesatsen i regionen är under 2021 12,00 procent.

Den totala skatten till Älmhults kommun och Region Kronoberg är alltså 32,96 procent. Medelskattesatsen i Sverige är 32,27 procent (2021).

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Utöver kommunalskatten och landstingsskatten betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Avgiften varierar beroende på i vilken församling du bor. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (exempelvis Svenska kyrkan) en kyrkoavgift.

Här kan du räkna ut din skatt

Länk till Skatteverkets e-tjänst där du kan räkna ut din skatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Till toppen