Hoppa direkt till innehållet

Leverantörsfakturor

Fakturaadress

Leverantörsfakturor till Älmhults kommun ska skickas till:

Älmhults kommun
R099
106 37 Stockholm
 
Observera att adressen enbart är avsedd för fakturor. All annan korrespondens ska skickas till ordinarie adresser.

Referensnummer obligatoriskt

För att den skannade fakturan skall komma rätt i kommunens fakturahanteringssystem måste fakturan innehålla ett referensnummer, som börjar på AK + 5 siffror.

Vid beställning ska referensnummer och namn anges av den som gör beställningen. Detta referensnummer ska anges på fakturan. Om referensnummer saknas kommer fakturan att skickas tillbaka till leverantören.

Endast ett (1) referensnummer ska anges per faktura.

Elektroniska fakturor - Svefaktura

Älmhults kommun tar emot elektroniska fakturor.  Med denna rutin uppnår vi en mycket effektivare och säkrare process. Vi tar även ett krafttag för miljön. Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter Svefaktura. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel. Vi använder Inexchange och Swedbanks fakturaväxlar.

Läs mer om hur du fakturerar Älmhults kommun (pdf)PDF (pdf, 18.4 kB)

Information från Inexchange.länk till annan webbplats

Vid frågor kontakta Inexchange på info@inexchange.se eller ekonomienheten ekonomi@almhult.se.