Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en kvalitetsundersökning om kommunens kvalitet. Undersökningen görs genom nedslag i enstaka frågor i många av kommunens verksamheter och har fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Ca 260 kommuner mäts i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Syftet med mätningen

Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen.

Hur redovisas resultatet?

Resultet redovisas i Kolada, en statistikdatabas skapad av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. under respektive område. I Kolada kan man se diverse statistik kopplad till Sveriges kommuner, bland annat KKiK.

Efter varje fråga eller påstående finns en färgad ruta, där siffran anger Älmhults resultat och färgen anger om vi är bland de 25 procent bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50 procent i mitten (gul), eller bland de 25 procent sämsta kommunerna i landet (röd).

Resultatet redovisas också i en rapport som sammanställs av SKR eller i Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen där det också går att jämföra med tidigare år och med andra kommuner.

Kvalitets i Korthet, rapport från SKL. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen Länk till annan webbplats.

Till toppen