Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av sammanträden, protokoll och delegeringsbeslut samt länkar till justerade protokoll. Därtill anslås kungörelser och tillkännagivanden om detaljplaner på anslagstavlan.

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Läs mer om rätten att överklaga kommunens beslut

Tillkännagivanden av sammanträden

Tillkännagivanden av protokoll

Delegeringsbeslut

För närvarande finns inga anslagna delegeringsbeslut.

Detaljplaner

För närvarande finns inga anslag om detaljplaner.

Övriga tillkännagivanden

För närvarande finns inga anslagna övriga tillkännagivanden.
Till toppen