Hoppa direkt till innehållet

Kommunala rådgivande organ

I Älmhults kommun finns två kommunala råd med olika inriktningar. I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer såsom pensionärsföreningar, handikappföreningar och liknande.

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.