Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Valberedningen

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla valärenden som kommunfullmäktige hanterar. Det betyder bland annat att valberedningen ska föreslå vilka som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna.

De flesta valärenden i fullmäktige behandlas i början av en mandatperiod – efter val till kommunfullmäktige – när ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser väljs. Valärenden mitt under mandatperioden kan uppstå om till exempel en ledamot i en nämnd avsäger sig sitt uppdrag. Då är det valberedningens uppgift att lämna förslag på en ny person som ledamot i nämnden. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående beredning.

Valberedningen består av 8 ledamöter och lika många ersättare och tillsätts parlamentariskt, vilket betyder att alla partier i kommunfullmäktige har en ledamot och en ersättare i valberedningen.

Ledamöter och ersättare 2018-2022

Ledamöter

Marie Olofsson (C)
Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande

Gun-Britt Cedergren (KD)
Helen Bengtsson (S), vice ordförande
Ulla-Britt Andreasson (V)

Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)

Ersättare

Vidar Lundbäck (C)
Jakob Willborg (M)
Senada Hodzic (L)

Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Lars Ingvert (S)
Predrag Jankovic (V)

Jamil Ahmad Nazar (MP)
Gull-Britt Tranvik (SD)

Sekreterare

Christoffer Mowide

Till toppen