Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed.

De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas internkontroll är tillräcklig. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Kommunfullmäktige har utsett följande revisorer att granska Älmhults kommuns verksamhet för mandatperioden 2019-2022.

Till toppen