Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom bland annat följande områden:

  • Vård och omsorg
  • Omsorg funktionsvariation
  • Individ- och familjeomsorg
  • Hälso- och sjukvård

Socialnämnden består av 11 ledamöter och de sammanträder en gång i månaden.

Socialnämnden har ett arbetsutskott som sammanträder två gånger i månaden. Arbetsutskottet bereder ärenden inför socialnämndens sammanträden och tar också beslut i individärenden.

Ledamöter 2019-2022

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022:

Till toppen