Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har nästan 250 medarbetare som tillsammans ansvarar för att viktiga delar av den kommunala servicen fungerar. Varje dag, året runt.

God planering, framsynthet och miljömedvetenhet är starka ledstjärnor i vår ambition att göra Älmhults kommun attraktiv för såväl kommunens invånare som näringslivet och våra besökare. Vårt arbete styrs av den tekniska nämnden.

Välutbildade, engagerade medarbetare ser till att allt fungerar på bästa sätt och att verksamheten bedrivs såväl ekonomiskt effektivt som miljömässigt riktigt.

Tekniska förvaltningen omsätter cirka 300 miljoner kronor per år. Merparten finansieras via hyresintäkter från kommunala fastigheter samt avgifter för vatten/avlopp och cirka 93 miljoner, vilket motsvarar en tredjedel finansieras med direkta skattemedel. Det motsvarar cirka åtta procent av kommunens samlade skatteintäkter.

Vår förvaltning omfattas av teknisk chef med en projekt- och planeringsfunktion för samordning och administration samt räddningstjänst, fastighets-, kost-, produktions- och va-avdelning.

U

Till toppen