Hoppa direkt till innehållet

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen bereder ärenden till utbildningsnämnden och fungerar som serviceorgan åt kommunens skolor och förskolor.  För varje skola och förskola finns en ansvarig rektor.

Till utbildningsförvaltningen hör även kommunens bibliotek och kulturskola samt fritidsgården Fenix. Det politiska ansvaret för dessa verksamheter vilar på kultur- och fritidsnämnden.