Protokoll 2020

Här finns justerade protokoll från nämnder*, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade. Protokoll offentliggörs oftast cirka två veckor efter sammanträdet. Äldre protokoll finns tillgängliga från nämndernas och fullmäktiges egna sidor.

Kommunrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-01-15.pdföppnas i nytt fönster 766.7 kB
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-02-12.pdföppnas i nytt fönster 985.2 kB
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-03-18.pdföppnas i nytt fönster 775.6 kB
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-04-15.pdföppnas i nytt fönster 862.6 kB

Kommunstyrelsens personalutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF PU 2020-01-20.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF PU 2020-02-24.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB
PDF PU 2020-03-23.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och byggnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 2020-01-27 oj..pdföppnas i nytt fönster 1 MB
PDF 2020-01-27.pdföppnas i nytt fönster 9.9 MB
PDF 2020-02-24 OJ.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF 2020-02-24.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB
PDF 2020-03-30 oj..pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB
PDF 2020-03-30.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB
PDF 2020-04-27 (oj.).pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF 2020-04-27.pdföppnas i nytt fönster 8.5 MB

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF protokoll_socialnämnden_200122.pdföppnas i nytt fönster 4 MB
PDF Protokoll_socialnämnden_200226.pdföppnas i nytt fönster 2 MB
PDF protokoll_socialnämnden_200325.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB
PDF socialnämnden_protokoll_direktjustering_2020-04-22.pdföppnas i nytt fönster 527.9 kB
PDF protokoll_socialnämnden_200422.pdföppnas i nytt fönster 4.2 MB

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll tekniska nämnden 2020-01-28.pdföppnas i nytt fönster 4.4 MB
PDF Protokoll tekniska nämnden 2020-03-03.pdföppnas i nytt fönster 5.4 MB
PDF Protokoll tekniska nämnden 2020-04-28.pdföppnas i nytt fönster 4 MB

Gemensamma nämnden för familjerätt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF protokoll_gemensammanämnden_200217.pdföppnas i nytt fönster 507.2 kB

Utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll UN 200122.pdföppnas i nytt fönster 8.8 MB
PDF Protokoll UN 2020-02-26.pdföppnas i nytt fönster 4.2 MB
PDF Protokoll UN 2020-04-01.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB
PDF Protokoll UN 2020-04-30.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

* Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt och socialnämndens utskott läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll från någon av dessa nämnder. Gemensamma nämnden för överförmyndarnämndens protokoll finns tillgängliga via värdkommunen Ljungbys hemsida.