Protokoll 2020

Här finns justerade protokoll från nämnder*, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade. Protokoll offentliggörs oftast cirka två veckor efter sammanträdet. Äldre protokoll finns tillgängliga från nämndernas och fullmäktiges egna sidor.

Kommunrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-01-15.pdföppnas i nytt fönster 766.7 kB
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-02-12.pdföppnas i nytt fönster 985.2 kB
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-03-18.pdföppnas i nytt fönster 775.6 kB
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-04-15.pdföppnas i nytt fönster 862.6 kB
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-05-13.pdföppnas i nytt fönster 681.1 kB
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-06-17.pdföppnas i nytt fönster 1004.7 kB

Kommunstyrelsens personalutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF PU 2020-01-20.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF PU 2020-02-24.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB
PDF PU 2020-03-23.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB
PDF PU 2020-05-04.pdföppnas i nytt fönster 2 MB
PDF PU 2020-06-15.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB

Miljö- och byggnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 2020-01-27 oj..pdföppnas i nytt fönster 1 MB
PDF 2020-01-27.pdföppnas i nytt fönster 9.9 MB
PDF 2020-02-24 OJ.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF 2020-02-24.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB
PDF 2020-03-30 oj..pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB
PDF 2020-03-30.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB
PDF 2020-04-27 (oj.).pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF 2020-04-27.pdföppnas i nytt fönster 8.5 MB
PDF 2020-05-25.pdföppnas i nytt fönster 11.2 MB
PDF 2020-06-22 OJ.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB
PDF 2020-06-22.pdföppnas i nytt fönster 15.7 MB

Tekniska nämnden

Gemensamma nämnden för familjerätt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF protokoll_gemensammanämnden_200217.pdföppnas i nytt fönster 507.2 kB
PDF Protokoll_gemensammanämnden_200615.pdföppnas i nytt fönster 463.8 kB
PDF protokoll_gemensammanämnden_200713.pdföppnas i nytt fönster 823.7 kB

Utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll UN 200122.pdföppnas i nytt fönster 8.8 MB
PDF Protokoll UN 2020-02-26.pdföppnas i nytt fönster 4.2 MB
PDF Protokoll UN 2020-04-01.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB
PDF Protokoll UN 2020-04-30.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB
PDF Protokoll UN 2020-05-27.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB
PDF Protokoll UN 20-06-17.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

* Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt och socialnämndens utskott läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll från någon av dessa nämnder. Gemensamma nämnden för överförmyndarnämndens protokoll finns tillgängliga via värdkommunen Ljungbys hemsida.