Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Protokoll 2021

Här finns justerade protokoll från nämnder*, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade. Protokoll offentliggörs oftast cirka två veckor efter sammanträdet. Äldre protokoll finns tillgängliga från nämndernas och fullmäktiges egna sidor.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll kommunrevisionen 2021-01-13.pdföppnas i nytt fönster 142 kB

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunstyrelsens personalutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kultur- och fritidsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Miljö- och byggnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Socialnämndens utskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Socialnämndens utskott 2021-01-13.pdföppnas i nytt fönster 121.6 kB

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Gemensamma nämnden för familjerätt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Gemensamma nämndens sammanträdesprotokoll 2021-01-18.pdföppnas i nytt fönster 128 kB

Utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

* Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt och socialnämndens utskott läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll från någon av dessa nämnder. Gemensamma nämnden för överförmyndarnämndens protokoll finns tillgängliga via värdkommunen Ljungbys hemsida.