Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Protokoll 2021

Här finns justerade protokoll från nämnder*, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade. Protokoll offentliggörs oftast cirka två veckor efter sammanträdet. Äldre protokoll finns tillgängliga från nämndernas och fullmäktiges egna sidor.

Gemensamma Nämnden för Familjerätt

Gemensamma Överförmyndarnämmden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Gemensamma överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2021-03-04.pdföppnas i nytt fönster 197.6 kB

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-02-22.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB
PDF Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-03-29.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB

Kommunrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Kommunrevisionens protokoll 2021-01-13.pdföppnas i nytt fönster 142 kB
PDF Kommunrevisionens protokoll 2021-02-10.pdföppnas i nytt fönster 807.4 kB
PDF Kommunrevisionens sammanträdesprotokoll 2021-04-15.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträdesprotokoll 2021-01-21.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB
PDF Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträdesprotokoll 2021-03-15.pdföppnas i nytt fönster 760.6 kB

Kultur- och fritidsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Kultur-och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-02-18.pdföppnas i nytt fönster 963.7 kB
PDF Kultur-och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-03-25 (2).pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB

Miljö- och byggnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 2021-01-25.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB
PDF Miljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2021-02-22 - GDPR-granskat.pdföppnas i nytt fönster 36.8 MB
PDF 2021-03-22 Miljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll - GDPR-granskat_Bortredigerad.pdföppnas i nytt fönster 10.5 MB

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll socialnämnden 2021-01-27.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF Protokoll socialnämnden 2021-02-24.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB
PDF Protokoll socialnämnden 2021-03-17.pdföppnas i nytt fönster 320.5 kB
PDF Protokoll socialnämnden 2021-03-24.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll UN 2021-01-27, webbtillgängligt.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB
PDF Sammanträdesprotokoll för utildningsnämnden 2021-03-03, tillgängligt.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB
PDF Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-03-31.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

* Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt och socialnämndens utskott läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll från någon av dessa nämnder. Gemensamma nämnden för överförmyndarnämndens protokoll finns tillgängliga via värdkommunen Ljungbys hemsida.