Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Sammanträdesplan 2022

Datum för 2022 års sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, samt presidierna i de nämnder som saknar utskott.

​Kommunfullmäktige

2022-01-31

2022-02-28

2022-03-28

2022-04-25

2022-05-30

2022-06-27

2022-08-29

2022-09-26

2022-10-31

2022-11-28

2022-12-12

Kommunstyrelsen

2022-01-18

2022-02-15

2022-03-15

2022-04-05

2022-05-17

2022-06-14

2022-08-16

2022-09-13

2022-10-18

2022-10-25

2022-11-07

2022-11-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-02-01

2022-03-01

2022-03-22

2022-05-03

2022-05-31

2022-06-21

2022-08-30

2022-09-27

2022-10-11

2022-11-15

2022-12-13

Kommunstyrelsens personalutskott

2022-01-31

2022-02-28

2022-03-28

2022-04-25

2022-05-23

2022-06-20

2022-09-26

2022-10-31

2022-12-05

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor - Älmhult, Markaryd, Ljungby

Värdkommun: Älmhult

Gemensam överförmyndarnämnd - Ljungby, Älmhult, Markaryd

Värdkommun: Ljungby

2022-03-03

2022-05-19

2022-10-06

2022-12-08

Kultur- och fritidsnämnden + presidium

Kultur- och fritidsnämnden

2022-02-15

2022-03-22

2022-04-26

2022-05-24

2022-06-14

2022-09-27

2022-10-25

2022-11-29

2022-12-20

2023-02-14

 

Kultur- och fritidsnämndens presidium

2022-02-01

2022-03-08

2022-04-12

2022-05-10

2022-05-31

2022-08-23

2022-09-13

2022-10-11

2022-11-15

2022-12-06

2023-01-31

Miljö- och byggnämnden + presidium

Miljö- och byggnämndenMiljö- och byggnämndens presidium

 

Socialnämnden och socialnämndens utskott + presidium

Socialnämnden

2022-01-26

2022-02-23

2022-03-23

2022-04-27

2022-05-25

2022-06-22

2022-08-24

2022-09-21

2022-10-26

2022-11-23

2022-12-21

 

Socialnämndens arbetsutskott

2022-01-12

2022-02-09

2022-03-09

2022-04-13

2022-05-11

2022-06-08

2022-07-06

2022-08-10

2022-09-07

2022-10-12

2022-11-09

2022-12-07

 

Utbildningsnämndens presidium

2022-01-31

2022-02-28

2022-04-04

2022-05-02

2022-05-30

2022-08-01

2022-08-29

2022-09-26

2022-10-31

2022-11-28

Tekniska nämnden + presidium

Tekniska nämnden

2022-01-18

2022-02-15

2022-03-15

2022-04-12

2022-05-10

2022-06-07

2022-09-13

2022-10-04

2022-11-01

2022-12-06

 

Tekniska nämndens presidium

2022-01-11

2022-01-01

2022-03-01

2022-03-29

2022-04-26

2022-05-24

2022-08-30

2022-09-20

2022-10-18

2022-11-22

Utbildningsnämnden och utskott

Utbildningsnämnden

2022-01-19

2022-03-02

2022-03-30

2022-04-27

2022-06-01

2022-06-22

2022-08-31

2022-09-28

2022-11-02

2022-11-30

2022-12-31

 

Utbildningsnämndens utskott

2022-01-12

2022-02-16

2022-03-16

2022-04-13

2022-05-18

2022-06-08

2022-08-17

2022-09-14

2022-10-19

2022-11-16

2022-12-07

Valnämnden

Till toppen