Hoppa direkt till innehållet

Tjänstemannaorganisation

Älmhults kommuns tjänstemannaorganisation är indelad i fem förvaltningar med olika ansvarsområden.

Ledningsgrupp

Kommunens tjänstemannaorganisation styrs av en ledningsgrupp under ledning av kommunchefen.

Kommunchef Susann Pettersson

Kommunchef

Susann Pettersson
Telefon 0476-550 70
E-post susann.pettersson@almhult.se

Magnus Källström, Kommunikationschef

Kommunikationschef

Magnus Källström
Telefon: 0476-553 28
E-post: magnus.kallstrom@almhult.se

Jenny Smedberg

Socialchef

Jenny Smedberg
telefon 0476-552 70
social@almhult.se

Elisabeth Steen Ekstedt, Ekonomichef

Ekonomichef

Elisabeth Steen Ekstedt
Telefon 0476-551 55
E-post elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Grå ruta

HR-chef

Anna Elmgren
Telefon: 0476-553 55
E-post: anna.elmgren@almhult.se

Roger Johansson, Utbildningschef

Utbildningschef

Roger Johansson

Anders Nyberg

Teknisk chef

Anders Nyberg
e-post anders.nyberg@almhult.se
telefon 0476-554 97

Robert Palmqvist, IT-chef

IT-chef

Robert Palmqvist
Telefon 0476-554 81
E-post robert.palmqvist@almhult.se

Grå ruta

Miljö- och byggchef

Ingegerd Andersson
Telefon: 0476-551 77

Paul Robertsson, Planeringschef

Planeringschef

Paul Robertsson
Telefon 0476-551 41
E-post paul.robertsson@almhult.se