Kontaktuppgifter

Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Presskontakt

Magnus Källström, kommunikationschef
0476-555 56

Förvaltningschefer

Kommunledningsförvaltningen:
Susann Pettersson, Kommunchef
0476-550 70

Miljö- och byggfövaltningen:
Ann-Sofie Persson, miljö- och byggnadschef
0476-550 00

Socialförvaltningen:
Jenny Smedberg,t f socialchef
0476-552 62

Tekniska förvaltningen:
Anders Nyberg, teknisk chef
0476-554 97

Utbildningsförvaltningen:
Roger Johansson, tf utbildningschef
0476-550 32

Kommunalråd

Elizabeth Peltola, 100 procent
0476-553 83

Eva Ballovarre, 75 procent
0476-551 76​

Sonja Emilsson, 50 procent
0476-552 88