Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Så kan du påverka

Det är viktigt för oss som arbetar i Älmhults kommun att få veta vad du som invånare tycker om vår service, våra tjänster, verksamheter och hur Älmhult skulle kunna utvecklas. Klagomål, beröm, synpunkter, felanmälningar och förslag ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra vår verksamhet och platsen Älmhult. Vi vill därför veta vad du tycker!

Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar kan du enkelt felanmäla detta via kommunens app. Det kan till exempel handla om hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, trasiga lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat.

Felanmälan vid icke-akuta ärenden

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på kommunens verksamheter eller förslag på hur kommunen kan bli bättre? Välkommen att skicka in dem till oss!
Synpunkten kommer besvaras och publiceras offentligt här på kommunens hemsida vilket är den stora skillnaden mot de andra varianterna av beröm och klagomål som i regel hanteras mellan dig och verksamheten.

Skicka synpunkter och förslaglänk till annan webbplats

Kontakta dina politiker

Älmhults kommun är en demokratisk organisation. Förutom att rösta fram vilka personer som du vill ska bestämma i kommunen finns det flera sätt för dig att påverka vilka beslut politikerna tar.

Kontaka politiker i Älmhults kommunlänk till annan webbplats

Beröm och klagomål till specifika verksamheter

Här kan du lämna beröm eller klagomål till specifika verksamheter inom till exempel äldreomsorgen eller skola. Detta hanteras mellan dig och verksamheten, och publiceras inte offentligt.

Omsorg och stöd

Utbildning och barnomsorg

Kostenheten

Samråd och medborgardialog

I samband med nya planer (till exempel översikts- eller detaljplaner) eller större vägombyggnader med mera har du möjlighet att påverka planens slutliga utformning.

Samråd och medborgardialoglänk till annan webbplats

Överklagan

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel kan du överklaga.

Överklaganlänk till annan webbplats

Kontakta servicecenter

Om du har andra frågor eller inte vet vart du ska vända dig är du alltid välkommen att kontakta servicecenter.

Kontakta servicecenterlänk till annan webbplats