Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Så kan du påverka

Det är viktigt för oss att få veta vad du som invånare tycker om vår service, våra tjänster, verksamheter och hur Älmhult skulle kunna utvecklas.

Klagomål, beröm, synpunkter, felanmälningar och förslag ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra vår verksamhet och platsen Älmhult. Vi vill därför veta vad du tycker!

Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar kan du enkelt felanmäla detta via vår hemsida eller i kommunens app. Det kan till exempel handla om hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, trasiga lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat.

Läs mer om felanmälan

Förslag och synpunkter

Har du förslag på hur kommunen kan bli bättre eller synpunkter på kommunens verksamheter? Välkommen att skicka in dem till oss!
Vissa verksamheter har andra kontaktvägar för synpunkter som du hittar längre ner på denna sidan.

Läs mer om hur du lämnar in förslag och synpunkter

Synpunkter och klagomål till specifika verksamheter

Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till specifika verksamheter inom till exempel äldreomsorg eller skola. Detta hanteras mellan dig och verksamheten, och publiceras inte offentligt.

Synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamhet

Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningens verksamhet

Kontakta dina politiker

Älmhults kommun är en demokratisk organisation. Förutom att rösta fram vilka personer som du vill ska bestämma i kommunen finns det flera sätt för dig att påverka vilka beslut politikerna tar.

Kontakta politiker i Älmhults kommun

Samråd och medborgardialog

I samband med nya planer (till exempel översikts- eller detaljplaner) eller större vägombyggnader med mera har du möjlighet att påverka planens slutliga utformning.

Samråd och medborgardialog

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel kan du överklaga.

Överklaga beslut

Kontakta servicecenter

Om du har andra frågor eller inte vet vart du ska vända dig är du alltid välkommen att kontakta servicecenter.

Kontakta servicecenter

Till toppen