Hoppa direkt till innehållet

Förslag från medborgare

Har du synpunkter på kommunens verksamheter eller förslag på hur kommunen kan bli bättre? Välkommen att skicka in dem till oss!

Vi tar emot synpunkter och förslag från dig som är engagerad i kommunens utveckling, oavsett om du bor i kommunen eller inte. Vi uppskattar om du lämnar namn och kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med dig om dina förslag och synpunkter, men respekterar om du vill vara anonym.

På denna sidan publicerar vi inkomna förslag eller synpunkter och även hur de hanteras. Om det behövs, redigerar vi i det som publiceras för att inte visa sekretessbelagda uppgifter.

Material som kan antas strida mot gällande lagar kommer inte att publiceras.

Synpunkter, förslag, klagomål med mera får inte innehålla:

 • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
 • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
 • Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
 • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
 • Svordomar eller obscena ord
 • Reklam för produkter och tjänster från privata företag

Material som bryter mot dessa regler kommer att avvisas. De kommer inte att hanteras och kommer inte heller att publiceras.

Inkomna förslag

Här nedan kan du ta del av alla förslag som inkommit.

Visa endast förslag med status: under handläggning - avslutad


 • Vinterbad


  Hej,
  Vi är flertalet som är vinterbadare. Alltså vi badar hela året om! Med tanke på fördelarna med vinterbad så är det fler & fler som gör detta. Vi önskar därför en brygga med en stege som finns i Bökhult året om. Det hade också varit önskvärt att få området kring badplatsen belyst.
  Som det är nu är det väldigt lågt vatten & svårt att gå i från strandkanten då det finns stenar. Vi vore väldigt glada för en stege då vi enklare kan doppa oss!Tack på förhand!
  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Cykelled Älmhult-Kristianstad


  Hej. Jag läste glädjande att kommunen tänker låta etablera en cykelled mellan Älmhult och Kristianstad. Det finns ju liknande motionsspår på andra platser, bland annat i Ingelstad. Där samsas cyklister, gående och ryttare. Det skulle vara en förmån om Älmhults kommun tänker likadant.Så mitt förslag är, för att gynna friskvård och idrott, att leden hålls öppen för cyklar, hästar och folk till fots.Hur planerar Älmhults kommun i detta fall?Hälsningar Lotta Ramberg
  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Förbättring av trafiksituationen runt internationella skolan


  Dels finns en stor brist i befintlig planering av vägar och trafiksituationen kring skolan. Det finns ett flertal ställen som är trafikfarliga och det finns ett flertal som skapar flaskhalsar med köer och slösad tid som resultat. Kommunens uppgift bör vara både att skapa en trafiksäker lösning men även en så effektiv lösning som möjligt. De flesta föräldrar som kommer bilburna vill kunna släppa av sina barn nära entrén utan att parkera bilen och gå med dem in. Även innan corona var det bristfälligt då flaskhalsar uppstod vid in och utfarter. Nu har man pga av corona valt att flytta entrén och vilket man gjorde av hänsyn till smittorisk etc. Dock tog man ej hänsyn till den ännu mer försämrade logistiken och efter nu 7 månader har fortfarande inget gjorts. Nu såg jag att man tillkallat polis för att kontrollera att man inte släpper av sina barn vid nya entrén. Enligt mig en total brist på ansvar från kommunens sida. Att genom polis säkerställa att vi bibehåller en dålig trafiklösning är kontraproduktivt. Istället måste kommunen ta sitt ansvar och lösa problemet!Ser man att entrén kommer att vara kvar vid nuvarande en tid framöver behöver ni lösa möjligheter att släppa av barn vid entrén samt vändplats etc för att undvika flaskhalsar. Det finns gott om plats och möjligheter att lösa det.Ser man att entrén ska flyttas tillbaka till den tänkta entrén bör det göras nu.Oavsett vilket behöver kommunen även se över den dåliga planeringen generellt för att undvika både dåligt trafikflöde och olyckor.
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Haga park


  Eftersom vi bor nära Haga Park tidigare hotell, undrar vi vem som är ansvarig för denna byggnad. På senare tid har vi lagt märke till att dörrarna till det bruna förrådet är öppna. Lampkuporna är ju sönderslagna och utemiljön är väldigt eftersatt. Det finns ju en oro att det skall bli ett tillhåll för personer som inte skall vara i de bruna förrådet. Vi är oroliga för att det skall inträffa något obehagligt. Finns det några som håller koll på byggnaden som det är nu?
  Tacksam för svar

  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Upprensning i Liatorp


  Hej
  upprensning i Liatorp behövs innan vintern båda sidor utmed tunneln
  utmed amko räcket på Virkenhultsvägen och bullerplanket.

  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Cykelstig


  Kan man inte röja upp en enkel tillfällig cykelstig på västra sidan av viadukten/tunneln som löper under väg 23 bakom IKEA varuhuset så att den kan användas? Stigen skulle kunna börja vid befintlig väg på västra sidan om väg 23 där porten i viltstängslet finns och sedan söderut ner till viadukten/tunneln. En sträcka på kanske 50 meter. På så vis skapas en mycket säkrare överfart för folk som vill förflytta sig över väg 23. På östra sidan är det ju redan färdigt och tunneln är ju på plats. Standarden på stigen behöver inte vara hög. Bara tillräckligt för att ta sig fram.
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Haganäsparken


  När vi som bor i Elmiersområdet skall gå i Haganäsparken så använder vi uppfarten från Tallgatan. Den är dock bara en stig med dåligt underlag vid fukt är den jättehal och smorig. Mitt
  förslag är att kommunen kostar på denna uppfart lite röjning och lite grus så skulle vi få en bra uppgång i denna ändan av byn.

  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Vildsvin


  I somras föddes en stor kull (9 st) vildsvin i Dihult. Dessa 9 trakasserar Dihult/Riskulla. Gräver sönder trädgårdar bland annat. Dessutom är dom en trafikfara eftersom dom ofta befinner sig utmed växjövägen.9 stycken nu, hur ser det ut nästa år, 50? Finns ej heller någon möjlighet för fastighetsägarna att skydda sig.Enda riktiga och permanenta lösningen är avskjutning. Eftersom vi inte får jaga i tätbebyggt samhälle så kräver vi skyddsjakt på de vildsvin som härjar i samhället. Decimeras inte stammen
  till 0 så dröjer det inte länge innan vi får trafikolyckor med okända konsekvenser.
  Antar också att det är mindre attraktivt att bygga villor i ett område med mycket vildsvin.
  Mvh
  Gert Persmark

  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Norregårds kyrkogård


  Norregårds kyrkogård står oanvänd sedan många år och dess framtida behov är klart ifrågasatt. Det är redan många som använder kyrkogården för joggingrundor, hundpromenader och andra aktiviteter som får platsen att framstå som en park mer än kyrkogård. Förslaget här gäller att på denna yta uppföra ett utomhusbad med vuxenbassäng, barnbassäng
  samt baby pool. En vattenrutschbana hade kunnat öka framtida besöksantalet ytterligare. Kiosk, gräsytor, lekplats... Detta förslaget kommer med Strömsnäsbadet som referens dit väldigt många älmhultsbor tar sig på sommaren. I kommunens regi skulle detta kunna ge ett antal
  sommarjobb för ungdomar, sommarsimskolor och mycket annat.

  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Öka utbudet av kultur


  Varför inte öka utbudet av kultur för Älmhults invånare och bibliotekets låntagare? Cineasterna har ett stort utbud av filmer och väldigt många bibliotek i Sverige är redan anslutna. Inte minst inför en höst präglad av pandemi hade det varit en bra satsning!
  Status: Under handläggning
  Läs mer