Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Visa alla förslag

Här redovisas inkomna förslag i tidsordning. Använd länkarna under "Relaterad information" till att visa olika månader.


 • Solceller på kommunens byggnader.


  Läste för ett tag sedan i Smålandsposten om hur Älmhult har som mål att minimera invånarnas utsläpp av co2 och förbättra hållbarhet.En lösning på detta skulle kunna vara att bygga solceller på alla kommunens offentliga byggnader där det är lämpligt (kommunhuset, skolor, vårdcentraler...). Har sett att det finns några solceller på Haganässkolan och Internationella skolan, vilket jag tycker är ett steg i rätt riktning, dock tycker jag att det kan byggas ut fler.Ett steg längre skulle dessutom kunna vara att samarbeta med / ställa krav på privata företag. Tänk på vad många solceller som skulle kunna byggas på taket till ikea DC.
  Svar: Hej och tack för ditt förslag!Kommunen arbetar kontinuerligt med att installera solceller på egna fastigheter vid ny- och ombyggnation. Vi har idag solceller på Elmeskolan, Haganässkolan, Ryfors skola, Liljebackens förskola, nya Paradisskolan. Nästa yta kommer att vara på Linnéskolan. I takt med nya tak och ombyggnationer ser vi över lämpliga tak.Vi arbetar även kontinuerligt med att informera och sprida kunskap om solceller till villaägare, företag och bostadsrättsföreningar. Kommunen kan inte ställa krav att externa aktörer ska installera solceller, men vi arbetar med samverkan och uppmuntran.Här kan du läsa mer om producerad solenergi i Älmhult, https://www.almhult.se/sv/miljohalsa/miljoochklimatarbete/energiochklimatradgivning/produceradinegensolel/solenergiialmhult.4.1037154015e84c1a2b35eef8.html Länk till annan webbplats.Energiproduktionen från solen ökar i snabb takt och vi hoppas att det fortsätter så!Med vänliga hälsningar Cecilia Axelsson Miljöstrateg
  Läs mer
 • Rastplats väg 23 Älmhult-Liatorp


  När är det tänkt att rastplatsen längs väg 23 ska byggas klart?Efter ombyggnationen av väg 23 togs bänkar och papperskorgar bort vid denna rastplats som ligger mellan Älmhult och Liatorp, vilket gör att folk som stannar där inte har någonstans att sitta. Jag har sett att många av dom som stannar där har med mat eller dricka och eftersom papperskorgar är borttagna så kastas skräp direkt på marken istället.Jag tycker i alla fall att vid en rastplats borde det finnas sittplatser och möjlighet att kasta skräp på annan plats än i naturen.Hej!Tack för ditt förslag.Jag är lite osäker på exakt vilken rastplats du menar.Om det handlar om en rastplats utmed nya väg 23 så är det Trafikverket som ansvarar för denna.Gäller det istället rastplatsen inne i Diö, gamla väg 23, så pågår det en utredning kring hur den ska vara utformad i framtiden.Med vänlig hälsningElinor Johansson, Utredningsingenjör
  Läs mer
 • Grillplatser vid lekplats


  Hej. Vi är många som flitigt använder den nya lekplatsen i västra bökhult. Både barnfamiljer som leker och motionärer som samlas där för motion i spåren samt de som vill promenera. Det förekommer även barnkalas och när man under detta pandemi år varit ute extra mycket så har det verkligen saknats grillplatser i anslutning till lekplatsen. Två lite enklare grillplatser hade verkligen behöver i detta område. Även vintertid används området flitigt. Detta är något jag och fler med mig hade sett att ni satsar på.Svar: Det finns inga resurser i dagsläget men tar med det till kommande planeringar framöver.Med vänliga hälsningarIngela Thulander Parkförvaltare
  Läs mer
 • Simhallens avgifter


  Hej,Vi är flera barnfamiljer som tycker att tillgång till simhallen är för dyrt. Vi tycker kommunen borde inte ta någon avgift alls för barn. För att främja barnens hälsosamma livsvannor, för att underlätta fysisk aktivitet, för att möjliggöra att även barn från familjer som inte har tillräckligt med ekonomiska resurser ska kunna simma och bada.Alternativt att införa en flergångs biljett utan förfallodatum, utöver periodbiljetten.T.ex: 100 kr för 10 bad.I förhoppning att det införsHej,Tack för ditt förslag!Priserna i simhallen är ett politiskt beslut som bland annat grundar sig på en jämförelse med hur det ser ut på likvärdiga nyrenoverade anläggningar runt om i landet.Med vänlig hälsningLinda Lörincz, badchef/fritidssamordnare
  Läs merTill toppen