Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gödselhantering

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten och där skapa problem genom övergödning och höga nitrathalter i grundvattnet.

Hantera gödseln på rätt sätt — det vinner både du och miljön på

Med gödsel kan användningen av konstgödsel minskas. Det blir billigare och minskar påverkan på miljön. För att förhindra att växtnäringen i gödseln försvinner är det viktigt att gödseln hanteras på rätt sätt, att förvaringsutrymmena är täta och att gödseln sprids vid rätt tidpunkt.
 
Under hösten och vintern är läckaget störst eftersom växterna under denna period tar upp mycket lite näringsämnen, samtidigt som det förekommer mycket nederbörd. För att minimera läckage till yt- och grundvatten finns regler för lagring och spridning av stallgödsel.

Detta gäller dig med fler än tio djurenheter

För djurhållare med tio djurenheter eller fler gäller generellt att:

  • Det ska finnas kapacitet att lagra gödseln i sex månader
  • Gödseln ska lagras i täta förvaringsutrymmen
  • Urinbrunnar och flytgödselbehållare ska vara täckta och påfyllning ska göras under täckningen
  • Spridning av gödsel får ske 1 mars till 31 november om marken inte är snötäckt. Myllas gödseln ner samma dag är det tillåtet att sprida året runt. Dispens kan sökas för att få sprida gödsel under perioden 1 december till 28 februari.  

För all gödselförvaring gäller att man ska visa hänsyn mot närboende vad gäller lukt och flugor.

Till toppen