Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ansökan och anmälan

Det krävs tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd för att få anordna en ny eller ändra en befintlig avloppsanordning.

Enklast är att använda miljö- och byggnämndens färdiga blankett för att ansöka om tillstånd. Ett tillstånd för att anlägga en avloppsanordning är skriftligt och ska vara utfärdat innan arbetet påbörjas. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka tillstånd och sedan att avloppsanordningen fungerar enligt tillståndsbeslutet.

För anläggningar utan vattentoalett och vid vissa typer av ändringar krävs istället en anmälan. Samma blankett kan användas för anmälan som för ansökan om tillstånd vid ändring av ett avlopp med vattentoalett. Om man vill anlägga ett avlopp utan vattentoalett så används blanketten anmälan om torrtoalett. Blanketterna kan laddas ner via länk i högerspalten på denna sida. Anvisningar om hur man fyller i blanketten bifogas. 

En ansökan/anmälan består av olika delar:

  • En ifylld ansökningsblankett
  • En skalenlig ritning (situationsplan) över avloppsanordningen på den fastighet som berörs
  • Eventuellt produktblad för vald avloppsteknik, exempelvis minireningsverk eller biomoduler

Om någon del av avloppsanordningen ska ligga inom strandskyddsområde krävs en strandskyddsdispens innan arbetet påbörjas.

Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och därmed förkortar handläggningstiden.  Handläggningstiden är normalt sex veckor för en komplett ansökan.

Till toppen