Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Entreprenörer

Det nya avloppet ska anläggas av en sakkunnig, det vill säga någon som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att anlägga ett avlopp. En lista med diplomerade entreprenörer som är verksamma i Älmhults kommun hittar du nedan.

Diplomkurs

Tillsammans med Maskinentreprenörerna Sydöstra anordnar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge årligen en utbildning om små avlopp för gräventreprenörer i regionen. Maskinentreprenörerna är ett bransch- och arbetsgivarförbund för entreprenadmaskinföretag och Miljösamverkan är ett samverkansprojekt inom miljö och hälsa mellan kommuner och länsstyrelse.
 
Utbildningen syftar till att öka kunskapen hos gräventreprenörer om Naturvårdsverkets allmänna råd om enskilda avloppsanordningar. Den som har genomgått utbildningen och redovisat en referensanläggning, blir diplomerad.Dokument

Till toppen