Hoppa direkt till innehållet

Inventering

Avlopp med dålig reningsförmåga kan förorena våra sjöar samtidigt som de är en risk för smittspridning, bland annat genom dricksvattenbrunnar och badplatser.

Under 1990-talet gjordes en övergripande inventering av enskilda avlopp i Älmhults kommun. Ett stort antal av dessa avlopp är fortfarande inte åtgärdade. Samtliga avlopp i kommunen kommer därför att inventeras. Inventeringen startade våren 2015. Kommunen är indelad i 13 geografiska områden. Område ett till sex är i stort sett avklarade och snart även område sju. Nu är det dags med område åtta.

Översiktskarta område åtta

Klicka på kartan för att visa den i större format

Karta över avloppsinventeringsområde åtta

Översiktskarta område 1-13

Klicka på kartan för att visa den i större format

Karta över avloppsinventeringsområde ett till tretton

Så här arbetar vi med inventeringen

Vi utgår från inventeringen som gjordes under 1990-talet. Först skickar vi ut ett informationsbrev med inbjudan till en informationsträff. De fastighetsägare som vet att avloppet inte är godkänt, kan på eget initiativ skicka in en ansökan om nytt avlopp. Då behöver man inte betala avgift för vår inventering. Man måste dock alltid betala en avgift för själva tillståndet.

Om avloppet inte är godkänt och vi inte har fått in ansökan kontrollerar vi avloppet på plats. Miljö- och byggnämnden tar ut en tillsynsavgift för inventeringen enligt gällande timtaxa.

De som redan har åtgärdat sina avlopp berörs inte.