Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Buller från grannar

Ljud från grannar kan upplevas som mycket störande och är tillsammans med trafikbuller en bullerkälla som stör många boende i Sverige. Hög volym på TV:n, musik, stegljud, fester och skällande hundar är några exempel på sådant som ibland gör att människor känner sig störda i sina hem.

Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen,
bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen. Miljöbalken är förvisso också tillämplig i vissa fall, men tillsynen skulle i praktiken bli enormt resurskrävande. Miljöbalken ger mycket små utrymmen för tillsyn och uppföljning. Dessa typer av störningar handläggs därför normalt inte av miljö- och byggförvaltningen.

Vem har ansvaret?

Oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i för hög grad. Fastighetsägaren är ansvarig för att de boende brukar bostaden på ett "normalt" sätt och inte orsakar störningar för grannar.

Om du upplever att din granne stör dig är det alltid bäst att prata med honom eller henne och försöka komma fram till en lösning. Om det inte hjälper kan du ta bostadsrättsföreningen eller hyresvärden till hjälp. Om någon klagar på störande grannar är föreningen eller fastighetsägaren skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, det vill säga avgöra om hyresgästen eller företeelsen som klagomålen gäller är onormalt störande. Om klagomålen bedöms befogade, ska tillsägelser ske om att störningarna måste upphöra. Om störningarna fortsätter, kan din granne bli tvingad att flytta.

Hyresnämnden än den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar eller uppsägningar. Om du är medlem hos Hyresgästföreningen kan du kontakta dem för att få hjälp.

Till toppen