Hoppa direkt till innehållet

Hygienisk behandling

Hygienlokaler är lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling, till exempel akupunktur, sjukgymnastik, fotvård, tatuering, piercing och olika typer av skönhetsoperationer.

Anmälningsplikt

Vill du starta en verksamhet där avsikten är att penetrera huden och det därför finns risk för blodsmitta, måste du anmäla det till miljö- och byggnämnden. Det gäller verksamheter som exempelvis fotvård, piercing och tatuering där skärande eller stickande verktyg används.

Anmälningsplikten innebär att det är förbjudet att ha en verksamhet om den inte är anmäld till miljö- och byggnämnden. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Önskar du göra förändringar i lokalen eller börja använda nya lokaler för en befintlig verksamhet måste du anmäla även detta. När du anmäler din lokal måste du skicka med en ritning som visar hur lokalen ska inredas samt beskriva vilken typ av ventilation som lokalen har.

Verksamheter som inte behöver anmälas

Verksamheter där huden inte penetreras innebär en mindre risk för smittspridning. Dessa verksamheter behöver därför inte anmälas. Det gäller exempelvis frisörsalonger, nagelvård och massage. Även om verksamheter inte är anmälningspliktig gäller miljöbalkens regler.

Egenkontroll

Du som driver en hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha en god
egenkontroll. Egenkontrollen innebär väl fungerande rutiner för verksamheten när det gäller bland annat städning, avfallshantering och smittskydd. Du ska även ha kunskap om den lagstiftning som berör din verksamhet. Läs mer om egenkontroll på Socialstyrelsens hemsida.

Krav på lokalen

För att uppnå en god hygien i lokalen bör samtliga ytor vara lätta att rengöra. Det bör finnas:

  • Särskilda utrymmen och inredningar för handtvätt, disk, rengöring och sterilisering
  • Tillgång till toalett med tvättställ samt flytande tvål och engångshanddukar
  • Handtvättställ med flytande tvål och engångshanddukar i behandlingsrum
  • Särskilt städutrymme med utslagsvask
  • Ändamålsenlig ventilation
  • Goda temperaturförhållanden

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Genom att lämna in kompletta handlingar, kan handläggningstiden förkortas.