Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hygienisk behandling

Du som planerar att bedriva en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling till allmänheten som kan innebära en risk för smitta ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Anmälningsplikt

Verksamheter som använder stickande och/eller skärande verktyg (där avsikten är att penetrera kroppens hud eller slemhinnor) omfattas av anmälningsplikt. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är akupunktur, fotvård, tatuering och piercing.

Anmälningsplikten innebär att det är förbjudet att ha en verksamhet om den inte är anmäld till miljö- och byggnämnden. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Önskar du göra förändringar i lokalen eller börja använda nya lokaler för en befintlig verksamhet måste du anmäla även detta. När du anmäler din lokal måste du skicka med en ritning som visar hur lokalen ska inredas samt beskriva vilken typ av ventilation som lokalen har.

Verksamheter som inte behöver anmälas

Verksamheter där huden inte penetreras innebär en mindre risk för smittspridning. Dessa verksamheter behöver därför inte anmälas. Det gäller exempelvis frisörsalonger, nagelvård och massage. Även om verksamheter inte är anmälningspliktig gäller miljöbalkens regler.

Egenkontroll

Du som driver en hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha en god
egenkontroll. Egenkontrollen innebär väl fungerande rutiner för verksamheten när det gäller bland annat städning, avfallshantering och smittskydd. Du ska även ha kunskap om den lagstiftning som berör din verksamhet. Läs mer om egenkontroll på Socialstyrelsens hemsida.

Krav på lokalen

För att uppnå en god hygien i lokalen bör samtliga ytor vara lätta att rengöra. Det bör finnas:

  • Särskilda utrymmen och inredningar för handtvätt, disk, rengöring och sterilisering
  • Tillgång till toalett med tvättställ samt flytande tvål och engångshanddukar
  • Handtvättställ med flytande tvål och engångshanddukar i behandlingsrum
  • Särskilt städutrymme med utslagsvask
  • Ändamålsenlig ventilation
  • Goda temperaturförhållanden

Avgift

Miljö- och nämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Miljö- och byggnämnden har även som uppgift att genom tillsynsbesök kontrollera lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. Vid tillsynen debiteras timavgift. Vid inspektion kontrolleras bland annat rutiner för hygien och smitta, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner.

Till toppen