Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Luftkvalitet i Älmhult

Luftkvaliteten i Älmhult är ganska god. Men vägtrafiken och industrin påverkar. Inte minst användandet av dubbdäck. Det visar mätningar som miljö- och byggförvaltningen gör i samarbete med Kronobergs luftvårdsförbund.

Luften i tätorterna innehåller exempelvis kvävedioxid, partiklar, bensen och VOC (flyktiga organiska kolväten). Föroreningarna kommer både från utsläpp på kontinenten och i vår närhet. Vägtrafik, industri- och förbränningsprocesser är stora källor. Även vedeldning kan vara en stor källa om man eldar på fel sätt. Många människor drabbas av sjukdomar och besvär till följd av dålig luft.

Det finns olika former av gränsvärden för luftföroreningar att förhålla sig till.
Juridiskt bindande miljökvalitetsnormer och politiskt beslutade
miljökvalitetsmål. Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar att dessa
gränsvärden inte överskrids och att man tar hänsyn till luftkvaliteten när man
bygger nya vägar och bostadsområden.

I Älmhult ligger nuvarande halter av kvävedioxid, partiklar och VOC klart under
miljökvalitetsnormerna. Du hittar mer resultat på Luftvårdsförbundets
webbplats, se länk här intill.

Till toppen