Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Märkning

För att du som konsument ska kunna känna dig säker på vilket slags livsmedel du köper eller äter på restaurang finns regler om märkning och presentation av livsmedel.

Det finns speciella regler om vad märkningen ska innehålla på förpackade livsmedel och hur den får se ut, till exempel måste den vara på svenska om livsmedlet ska säljas i Sverige. För dig som inte tål alla livsmedel är det speciellt viktigt att du kan känna dig trygg med att det som står på märkningen stämmer. Som gäst på en restaurang eller café är det också viktigt att få rätt information om maten, därför ska menyer stämma överens med det som serveras och personalen ska kunna lämna information om vad maten innehåller.

Förpackade livsmedel

Förpackade livsmedel ska, med några få undantag, märkas med följande uppgifter:

 • Beteckning - namnet på varan
 • Ingrediensförtecking
 • Allergimärkning
 • Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
 • Nettokvantitet
 • Bäst-före-dag eller sista förbrukningsdag
 • Förvaringsanvisning
 • Namn och adress för tillverkare, förpackare eller säljare
 • Ursprung (endast i vissa fall)
 • Bruksanvisning (endast i vissa fall)
 • Verklig alkoholhalt (endast i vissa fall)
 • Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel

Oförpackade livsmedel

När du handlar oförpackade varor över disk ska personalen kunna ge information om varan. Och som gäst på en restaurang ska menyn stämma överens med det du blir serverad. Det är viktigt att livsmedelsföretagaren ansvarar för att kunden inte vilseleds varken vad gäller kvalitet eller innehåll. ​

Läs mer om märkning på livsmedelsverkets hemsida, se länk i högerspalten.

Till toppen