Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Registrera livsmedelsföretag

Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla den till miljö- och byggförvaltningen. Syftet med registreringen är att myndigheten ska få veta vilka anläggningar som finns för att kunna utföra kontroll.

Endast vissa verksamheten ska godkännas av livsmedelsverket innan de får starta, det är till exempel slakterier, industrier och andra verksamheter som hanterar stora mängder animaliska livsmedel.

Oavsett krav på registrering eller godkännande ska företaget ha passande lokaler och utrustning samt system för egenkontroll.

Du måste meddela kontrollmyndigheten om du vill göra förändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Vid ägarbyte måste en ny registrering ske.

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift på 1455 kronor för registreringen.

Hur går registreringen till?

Anmälan om registrering måste lämnas minst två veckor innan du startar. Använd blanketten som finns i högerspalten.

Följande uppgifter ska anmälas vid livsmedelsregistrering:

  • uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer eller personnummer
  • uppgift om lokal eller plats där verksamheten ska vara
  • en beskrivning av verksamhetens art och omfattning

Anmälan ska vara undertecknad av behörig livsmedelsföretagare.

De inlämnade uppgifterna granskas av personal på miljö- och byggförvaltningen. Om någon komplettering behövs av de inlämnade uppgifterna kontaktas du. Annars registreras verksamheten och du får ett beslut skickat till dig.

Även om du inte fått något besked om beslut från miljö- och byggförvaltningen får du starta verksamheten två veckor efter att anmälan lämnats in.

Din verksamhet kommer att kontrolleras samma dag som den startar eller i anslutning till uppstarten. Vid kontrollen ska lokaler, inredning, utrustning vara ändamålsenliga och rutiner för egenkontroll ska kunna visas upp.

Om du har en egen brunn som ska förse din verksamhet med vatten behöver du läsa informationen på sidan "Egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet".

Om du startar utan att anmäla

Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering hos miljö- och byggförvaltningen .

Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift.

Till toppen