Miljö- och klimatarbete

Kemsmart

Miljöstrategiskt arbete under 2019

Under 2019 genomfördes en rad olika åtgärder och projekt för att bidra till målen i Miljöplan 2030. På länken nedan finns en sammanställning över miljöarbetet 2019 samt en uppföljning av mätbara miljömål. Sammanställningen är en del av årsredovisningen för 2019.

Miljöstrategiskt arbete 2019PDF (pdf, 10.4 MB)

Det vi gör idag påverkar hur världen ser ut i morgon

Vi står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar, både i världen och här i Älmhult. För att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Hur vi agerar idag har betydelse för hela vär omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka beslut framöver.

Läs mer om vad som är på gång under 2020 under Aktuellt.

Regnträdgårdar