Tidigare år

Miljöarbete under 2019

Miljöspanarna

Miljöspanarna är ett miljöprojekt för Älmhults alla grundskolor. Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.

Uppdrag under 2019 var att spana på matsvinn! Läs mer om miljöspanarna här.

Blendas backe - en ätbar park

Under 2018-2019 pågår ett utvecklingsarbete med en av Älmhults parker, Blendas backe. Parken ska utvecklas till en ätbar park genom att kompletteras med ätbara träd, buskar och perenner. Detta kommer att bidra till biologisk mångfald, sociala möten, lek, rofylldhet och kunskap kring ätbara växter.

Miljöarbete under 2018

Riktlinjer för kommunens fordon

Kommunen tog fram nya riktlinjer för personbilar och lastbilar.

Fordonsriktlinjerna syftar till att styra mot:

  • 100 procent fossilbränslefri fordonsflotta 2025.
  • Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.
  • God tillgänglighet till fordon med hög standard for bra trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Föreläsning för föräldrar den 23 januari 2018

Föräldraskap är en berg-och-dalbana mellan glädje och oro. Hur skyddar man barnen bäst från cancerframkallande, allergiframkallande och hormonstörande ämnen? Therese Birath från Kemikalieklok gick igenom hur du på ett enkelt sätt kan minska barnens exponering för farliga kemikalier utan att behöva bli kemikalieexpert.

föreläsning

Miljöarbete under 2017

Hållbarhetsvecka 2017

Kommunen arrangerade en hållbarhetsvecka i april 2017. Se film från veckan med axplock av aktiviteter här.

Miljömålslöften

Den 31 januari 2017 undertecknade Älmhults kommun miljömålslöften med Länsstyrelsen för 2017-2020. Läs mer om Älmhults löften och åtaganden här:

Älmhults fem miljömålslöften.länk till annan webbplats

Belysningsutmaningen

Under 2017 deltog kommunen i Belysningsutmaningen, ett projekt genom Energimyndigheten. Bostadsrättsföreningar erbjöds att kostnadsfritt delta i projektet och få hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare. Projektet var en del av den nationella kraftsamlingen belysningsutmaningen, läs mer nedan, för att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället. Läs mer om utmaningen här.

Solenergi på Haganässkolan

Under 2016 - 2017 installerades ett antal olika solenergilösningar på Haganässkolans tak. I detta första steg kommer det att installeras solceller, PV hybrid solcellsmoduler (koncentrerad solenergi, värme och el) samt CSP Hybrider (koncentrerad solenergi, värme och el). Solcellerna ska vara utförda med kristallina kiselceller samt CIS tunnfilm. Det finns även plats till vakuumrör och varmluftsolfångare för att de ska kunna monteras vid ett senare tillfälle. Solenergilösningarna ska även kopplas ihop med ett utbildningspaket för skolan.

Sveriges största passivhusskola

Älmhults kommun färdigställde under 2017 Sveriges största passivhusskola, Elmeskolan i Hagabo. Skolan är cirka 10 000 m² och är byggd enligt passivhusnormer för att certifieras. Byggnationen startade under april 2016 och hela projektet beräknas var klart under hösten 2017.

Ett passivhus är en mycket tät och välisolerad byggnad som till stor del passivt värms upp av solen, kroppsvärme, och spillvärme från elektronisk utrustning. ­Köldbryggor minimeras och tillskottsvärmen kommer från solceller och bergvärme. Grundkravet är att byggnaden inte får göra av med mer värme än 15 kWh/m2 och år. Läs mer här Sveriges största passivhusskolalänk till annan webbplats.

Regnträdgårdar på Norra Esplanaden

Den nya Norra Esplanaden färidgställdes under 2017 med en smalare körbana och fler gröna inslag i gatumiljön. En smalare körbana uppmuntrar till lägre hastigheter.

Läs mer om Regnträdgårdar i centrumlänk till annan webbplats.

Föreläsning om solenergi den 3 oktober 2017