Hållbarhetsveckan

Den 24-29 april, 2017 arrangerades Hållbarhetsveckan i Älmhult. Under veckan samlades en rad positiva exempel för att öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva och förvalta vår planet. Att nå en hållbar framtid kräver att vi tänker om och tänker nytt. Det kräver också att vi agerar tillsammans på alla nivåer.

Vi har ambitionen att arrangera nästa Hållbarhetsvecka under 2019.

Det blev en tankeväckande, inspirerande och rolig vecka. Det är bra att visa att vi behöver jobba på många plan för att nå en hållbar framtid; individnivå, lokalt och globalt. Alla har både en möjlighet och ett ansvar att bidra. Det finns ett oerhört engagemang i Älmhult och det gäller att hålla liv i det för vi har mycket kvar att göra för att bli en hållbar planet.

Under veckan arrangerades 55 programpunkter tillsammans med 30 samarrangörer. Det fanns mycket att se, lyssna på och delta i! Se år 2017 års Program i PDF-formatPDF (pdf, 3.1 MB).

Årets tema: Hållbar konsumtion och återbruk

Årets tema var ”Hållbar konsumtion och återbruk”. Genom att handla smart och tänka på hur vi konsumerar kan vi minska onödigt slöseri med jordens resurser. Syftet med årets tema var att inspirera fler till att dela, återbruka och handla hållbart. Med temat ville vi även skapa utrymme för reflektion och dialog kring hur vår konsumtion påverkar människor och miljö.

Genom att dela på en produkt, exempelvis genom att låna, byta och hyra, använder vi våra resurser på ett smartare sätt. Tillgång trumfar ägande hos fler konsumenter. Återbruk handlar i grunden om att förlänga en produkts livslängd. Slit och släng är på väg ut och intresset för att återanvända, vårda, reparera och att handla kvalitetsvaror eller begagnat växer hela tiden. Handla hållbart kan också handla om att vi konsumerar fler hållbart producerade produkter eller fler tjänster. 

Huvudarrangörer var Älmhults kommun tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och Handelsplats Älmhult.


Torget