Matens klimatpåverkan

Redovisning av två prao-elevers arbete om matens klimatpåverkan.

Skolmatens klimatpåverkan under Earth hour-veckan

Beräkningarna av matens klimatpåverkan är gjorda med hjälp av WWFs verktyg matkalkylatorn och är ungefärliga värden. Antaganden och uppskattningar har gjorts men båda elevernas resultat visar att alla dagars måltider under vecka 13 ligger över klimatbudgeten, 0,5 kg CO2e per måltid.

Beräkningarna har inkluderat dryck, sallad och bröd.

Mat för klimatet

Av: Freja Aldridge, Internationella skolan

Klimatet har förändrats kraftigt den senaste tiden, delvis på grund av utsläpp av växthusgaser [1]. Kött, fisk, mejeriprodukter och andra animaliska livsmedel som vi människor konsumerar är ansvariga för en tredjedel av hushållets klimatpåverkan. Eftersom vegetarisk och vegansk mat har lägre klimatpåverkan än animaliska produkter är det viktigt för oss människor att äta mer vegetariskt eller veganskt. I genomsnitt så har en kötträtt dubbelt så stor klimatpåverkan som en vegetarisk rätt [2]. Istället för att äta kött kan du få protein genom bönor och linser.

Medeltemperaturen på jorden har stigit med 1 grad sedan 1900 vilket är en stor ökning [3], Och fortsätter vi äta som vi gör idag så kommer temperaturen stiga ännu mer. Detta kan leda till värmeböljor, torka och vattenbrist, översvämningar, stigande havsyta, kraftigare orkaner, blekta korallrev, minskade skördar och klimatflyktingar[4]. I andra ord så leder klimatförändringar och global uppvärmning till att vårt jordklot smulas sönder likt en torr kaka, delvis på grund av vad vi äter.

Fortsättningsvis så påverkar maten också den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är variationen inom och mellan livsmiljöer och arter på vår planet, och är bakgrunden till liv på jorden. Idag så minskar den biologiska mångfalden, delvis på grund av vår matkonsumtion[5]. Genom att äta följande så gynnar du den biologiska mångfalden:

  • Om du äter kött så bör du välja närproducerat kött från lamm och nötdjur som har fått beta naturbetesmarker. Du kan också välja att äta gris eller fågel som har levt på matrester eller viltkött. Men det är viktigt att du väljer rätt kött- det bör vara närproducerat och ekologiskt för att gynna miljön och den biologiska mångfalden [6]. Men ät inte för mycket kött eftersom det kan ha negativa effekter på andra miljöaspekter. Det är lagom att äta kött max en eller två gånger i veckan [7].
  • Om du äter fisk så ska du äta ansvarsfullt fiskad fisk som är hållbar, men inte för ofta. Det är viktigt att havets ekosystem är i balans och att fisken hinner återhämta sig.
  • Närproducerade och ekologiska frukter och grönsaker [8].

För att sammanfatta så bör du välja att äta frukter och grönsaker. Det är okej att äta hållbart kött eller fisk någon gång i veckan, men försök att ersätta det med andra proteinrika alternativ, till exempel bönor och linser. Enligt WWF så har linser och bönor mycket lägre klimatpåverkan än vad kött har. Undvik också ätt äta för mycket mejeriprodukter [9]. Allt detta bidrar till en bättre framtid. Har du barn, är du ett barn, eller är du helt enkelt inte självisk? I vilket fall som helst så bör du börja äta mer hållbart.


[1] https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringar-orsakade-av-manniskan-1.3833
[2] https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-mat-klimat-och-miljo
[3] https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
[4] https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/konsekvenser-global-uppvarmning
[5] https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/mat-klimat-och-biologisk-mangfald/
[6] https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/vision-om-den-hallbara-maten/
[7] https://www.gp.se/debatt/n%C3%A4rproducerad-ekomat-kan-r%C3%A4dda-klimatet-1.4920715
[8] https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/vision-om-den-hallbara-maten/
[9] https://matkalkylatorn.se/