Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Energikartläggning

Som litet eller medelstort företag kan ni söka stöd för att göra en energikartläggning. Efter att en energikartläggning gjorts kan ni även söka stöd för att göra studier inför energieffektiva investeringar.s

Energikartläggning

Är ni ett litet eller medelstort företag som använder mer än 300 MWh energi per år? Då kan ni söka stöd för att göra en energikartläggning. Stödet sträcker sig fram till år 2020 och täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning, dock maximalt 50 000 kronor.

Med en energikartläggning får du reda på hur hög företagets energianvändning är, vad energin används till och vilka åtgärder som kan minska era kostnader och miljöpåverkan. Mer information om stödet finns på Energimyndighetens hemsida där du även kan söka stödet.

Mia Simm på Stockholmsregionens energikontor kan vid behov hjälpa till med ansökan.

Studier inför energieffektiva investeringar

Har du gjort en energikartläggning som visat på åtgärder som kräver investeringar? Små och medelstora företag kan söka stöd för att effektivisera olika delar av verksamheten och sänka företagets energikostnader. Ett krav är att du genomfört en energikartläggning som motsvarar kraven i Energimyndighetens energikartläggningsstöd.

Med hjälp av stödet ska företaget kunna göra en djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsult eller utrustning. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden. Några områden man kan söka stöd för är:

  • Studier inom systematiskt och strukturerat energiarbete
  • Studier inom mätning och synliggörande av energianvändningen
  • Studier inom teknikutveckling och optimering av energianvändningen

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för hjälp vid ansökan.

LÄNKTIPS:

Energimyndigheten - stöd för energikartläggning Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten - stöd för studier Länk till annan webbplats.

KSL - stöd för energikartläggning Länk till annan webbplats.

LÄSTIPS:

Ekonomiskt stöd för energikartläggningar - broschyr från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Stärk ditt företag med effektiv energianvändning - broschyr från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Till toppen