Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Om solceller

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk ström. Att producera sin egen el är både miljösmart, enkelt och på sikt lönsamt.

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen användning i bostadshus. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. Solcellerna producerar mest el under dagtid och på sommaren och utgör därför endast ett komplement till övrig köpt el. Om man ansluter sin anläggning till elnätet kan man mata ut och sälja sin överskottsel. Är man inte nätansluten går det att lagra sin producerade el med hjälp av batterier.

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcells­moduler, kablage och växelriktare. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet har man också batteri med laddningsregulator. All installation bör göras av en behörig elektriker. Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt man vill ha. En installerad kW motsvarar oftast 4 moduler som tar upp cirka 7-8 m2 på taket och producerar cirka 1 000 kWh per år. Medelpriset för en komplett solcellsanläggning i villa-storlek är cirka 15 000 kronor /kW + moms.

Man kan idag söka investeringsstöd för solceller eller utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet. Läs mer om investeringsstöd här.  Länk till annan webbplats.

Om du är nätansluten och säljer din överskottsel är ersättningen du får från energibolaget momspliktig. Du behöver alltså vara momsregistrerad och betala 20 procent moms för den ersättning du får. Som privatperson behöver du inte betala moms för din solel (om du inte säljer el för mer än 30 000 kronor per år).

Typer av solceller

Det finns tre olika bastyper av solceller: monokristallina, polykristallina och tunnfilm.

Den monokristallina solcellen har den högsta verkningsgraden och längsta livslängden men även den högsta kostnaden att producera. Färgen på cellen är klarblå och ibland nästan svart färg.

Polykristallina solpaneler har en lägre verkningsgrad och lägre värmetolerans, men har också en lägre tillverkningskostnad. Polykristallina solceller kan man känna igen på den spräckliga blå färgen.

Tunnfilmscellen är böjbar, vilket har fördel i vissa applikationer, men den har klart lägst verkningsgrad av de tre olika bastyperna.

Svensk Solenergi

Svenska solenergiföreningen är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida finns tillverkande och säljande företag av solcellssystem.

Lästips 

Till toppen