Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hållbar utveckling i skolan

Genom skolan och förskolan ska barn och unga få kunskaper, värderingar och attityder som gör det möjligt att aktivt bidra till en hållbar utveckling. Förskolan och skolan är därför viktiga för att skapa en hållbar utveckling.

Älmhults kommun arbetar på olika sätt med hållbar utveckling i skolan:

 • Hållbara lärmiljöer
  Skolans och förskolans miljö ska bidra till barnens och elevernas utveckling och lärande. Utemiljöer ska bidra till såväl biolgisk mångfald som till barnens hälsa.

 • Lärande för hållbar utveckling
  Genom skolan och förskolan ska barn och unga få kunskaper, värderingar och attityder som gör det möjligt att aktivt bidra till en hållbar utveckling. De behöver få en förståelse för hur deras sätt att leva påverkar människa och miljö både idag och i framtiden. Att dagens och kommande utmaningar går att lösa och att alla kan vara en del av lösningen bör vara en viktig drivkraft för eleverna för att skapa framtidstro och handlingskraft. Läs mer om Agenda 2030 i skolan här Länk till annan webbplats..

 • Hållbara skolbyggnader
  Våra skol- och förskolebyggnader ska vara hållbara. Detta innebär exempelvis att byggnaderna ska vara energieffektiva och att de ska ha en hälsosam inomhusmiljö. De produkter och kemikalier som används i Älmhults kommuns verksamheter ska inte innehålla ämnen som utgör risk för människa eller miljö. Särskilt fokus ska läggas på att minska barns och ungas exponering för miljögifter.
 • Cykelvänlig skola
  Just nu peppar vi skolorna i Älmhults kommun att gå med i projektet Cykelvänlig skola Länk till annan webbplats.. Där kan skolor anmäla sig och påbörja resan mot att bli ännu mer cykelvänliga och vi hoppas att flera av våra skolor tar chansen till det.
 • Säkra skolvägar
  Älmhults kommun arbetar kontinuerligt med gång- och cykelvägarna i kommunen för att alla barn ska kunna ha en säker skolväg. En säker skolväg innebär att barn kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, till fots eller på cykel. På ett säkert sätt innebär till exempel att det finns hastighetssäkrade passager, gång- och cykelvägar separerade från biltrafik eller skyltning som gör bilister uppmärksamma på att det finns barn i området.

Pågående projekt

Kemikaliesmart förskola

Kemikalier finns överallt omkring oss och många av dessa kan vara skadliga för människor och miljö. Barn är både mer känsliga och mer utsatta än vuxna. I den kommunala verksamheten är det därför viktigt att skapa en kemikaliesmart miljö i förskolan.

Älmhults kommun har en policy och handlingsplan för en kemikaliesmart förskola, läs mer här.

Miljöombud

Miljöombuden hjälper till att inspirera och driva miljöarbetet framåt. Miljöombud och miljöstrateg samlas några gånger per år för att exempelvis lyfta upp det som görs och sprida goda exempel. Syftet är också att tillsammans utveckla nya projekt som kan ge barn och unga en möjlighet att få kunskaper, värderingar och attityder för att aktivt kunna bidra till en hållbar utveckling.

Miljöombud på skolorna:

 • Klöxhultskolan Malin Johansson
 • Diö Skola Jimmy Petersson
 • Linnéskolan Jenny Ohlsson
 • Gemöskolan Samra Redzovic, Joanna Nordqvist och Katrin Wegener
 • Ryfors Cecilia Winberg och Johan Bäck Renemark
 • Elmeskolan Karl Olsson och Torgny Florén

Kontakta kommunens miljöstrateg för att veta mer eller om du är intresserad av att bli miljöombud!

några av kommunens miljöombud

På bilden ovan några av kommunens nuvarande och tidigare miljöombud: Katrin Wegener Lundkvist (Gemöskolan), Andrea Wildt-Persson (Gemöskolan), Jenny Ohlsson (Linnéskolan), Malin Johansson (Klöxhult), Christian Nektman (Klöxhult) och Cecilia Axelsson (miljöstrateg). Saknade miljöombud Cecilia Winberg (Ryfors skola) och Jimmy Petersson (Diö).

Till toppen